آسمان آبی تهران
بارش باران در تهران که از سه شنبه آغاز شد و تا ساعات نیمروز امروز(چهارشنبه) بیست و پنجم بهمن ماه ادامه یافت؛ موجب شد پایتخت نشینان روز زیبایی با آسمان آبی و هوای پاک داشته باشند. تصاویر، نمای تهران را از بالای ابرها نشان می دهد.
نظری ثبت نشده است.
ویدیوهای مشابه