به من چه نداریم! به رنگ آب عید غدیر
نگاهی به ربوبیت الهی و ولایت اولیا الله و مسئولیت مومنین برگرفته از عید غدیر خم.
نظری ثبت نشده است.