گزارش فرزاد حسنی از بزرگترین آتش سوزی تاریخ لس آنجلس
گزارش من از آتش سوزی مهیب در ارتفاعات بربانک و گلندل را ببینید .بنا به گفته شهردار و مقامات شهری لس آنجلس این آتش سوزی بزرگترین آتش سوزی تاریخ لس انجلس قلمداد می شود.دیدن این گزارش برای مسئولین اطفا و امدا و نجات و مدیران شهری نیز خالی از فایده نیست.
نظری ثبت نشده است.
ویدیوهای مشابه