مؤلف پرفروش ترین اثر آموزشی موسیقی ایرانی کیست؟
کتاب شیوه سنتورنوازی از آثار مهم در رپرتوار سنتورنوازی و موسیقی ایرانی است. کمتر اثری تا این حد توانسته در فضای آموزشی موسیقی ایرانی تأثیرگذار باشد. این کتاب که می توان آن را پرفروش ترین اثر آموزشی موسیقی هم دانست تألیف استاد پشنگ کامکار است. روایت استاد پشنگ کامکار و گفتگو با سودابه سالم و سیاوش کامکار را از چگونگی شکل گیری این اثر در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

با سلام.مولف پرفروش ترین اثر موسیقی ایرانی استاد پایور هستند نه جناب اقای پشنگ کامکار.

توسط امیرحسین در 25 بهمن 1396